Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:reprap:mk2 [2018/10/11 01:34]
jenda
project:reprap:mk2 [2019/03/16 15:04] (current)
jenda
Line 2: Line 2:
  
 Aktuálně dostupné materiály (příležitostně aktualizováno):​ Aktuálně dostupné materiály (příležitostně aktualizováno):​
-  * Žlutý ​PET +  * Modrý (průsvitně) ​PET 
-  * Nějaké ​ABS+  * Žluté ​ABS
   * Černé PLA   * Černé PLA
   * Flex   * Flex
Line 9: Line 9:
 Aktuální verze: Aktuální verze:
   * Firmware: 3.1.0. Aktuální verze viz: http://​www.prusa3d.com/​drivers/#​firmware   * Firmware: 3.1.0. Aktuální verze viz: http://​www.prusa3d.com/​drivers/#​firmware
 +
 +Aktuální stav:
 +  * Funguje!
 +  * Tryska 0.4mm
 +  * Vydojené držáky ložisek na Y ose -- objednány nové z Číny, přijdou v průběhu 11/2018
 +  * Zničená fólie v rozsahu asi 5 cm^3 uprostřed bedu -- je koupena nová, ale s výměnou by bylo dobré počkat na držáky viz výše a udělat to najednou
  
 TODO po stěhování (chybí!): TODO po stěhování (chybí!):
Line 29: Line 35:
     * [[https://​github.com/​prusa3d/​Slic3r/​releases|Tady]] jsou zkompilované balíčky.     * [[https://​github.com/​prusa3d/​Slic3r/​releases|Tady]] jsou zkompilované balíčky.
   * Pro vanilkový slic3r si stáhni https://​github.com/​prusa3d/​Slic3r-settings a nasymlinkuj Slic3r-settings/​Slic3r settings MK2/ jako ~/.Slic3r   * Pro vanilkový slic3r si stáhni https://​github.com/​prusa3d/​Slic3r-settings a nasymlinkuj Slic3r-settings/​Slic3r settings MK2/ jako ~/.Slic3r
 +    * Pokud máš novou verzi Slic3ru/​konfigurace,​ která nezná "​MK2",​ použij preset "​MK2S"​ - tyto tiskárny jsou z hlediska generování kódu totožné.
   * Informace ke konfiguraci (ask Jenda...)   * Informace ke konfiguraci (ask Jenda...)
      * ABS má teplotu bedu 100 °C, což je asi až moc.      * ABS má teplotu bedu 100 °C, což je asi až moc.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki