Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:reprap:mk2 [2018/10/11 01:34]
jenda
project:reprap:mk2 [2018/10/28 02:38] (current)
jenda aktuální stav - držáky ložisek
Line 2: Line 2:
  
 Aktuálně dostupné materiály (příležitostně aktualizováno):​ Aktuálně dostupné materiály (příležitostně aktualizováno):​
-  * Žlutý ​PET +  * Modrý (průsvitně) ​PET 
-  * Nějaké ​ABS+  * Žluté ​ABS
   * Černé PLA   * Černé PLA
   * Flex   * Flex
Line 9: Line 9:
 Aktuální verze: Aktuální verze:
   * Firmware: 3.1.0. Aktuální verze viz: http://​www.prusa3d.com/​drivers/#​firmware   * Firmware: 3.1.0. Aktuální verze viz: http://​www.prusa3d.com/​drivers/#​firmware
 +
 +Aktuální stav:
 +  * Funguje!
 +  * Tryska 0.4mm
 +  * Vydojené držáky ložisek na Y ose -- objednány nové z Číny, přijdou v průběhu 11/2018
 +  * Zničená fólie v rozsahu asi 5 cm^3 uprostřed bedu -- je koupena nová, ale s výměnou by bylo dobré počkat na držáky viz výše a udělat to najednou
  
 TODO po stěhování (chybí!): TODO po stěhování (chybí!):
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki