[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
todo [2018/12/04 22:46]
martyet [Organizace budování]
todo [2019/01/22 22:02]
niekt0
Line 14: Line 14:
 ^ since       ^ task                                                                                                                                                                                                                                                           ^ assigned to                  ^ ^ since       ^ task                                                                                                                                                                                                                                                           ^ assigned to                  ^
 | 2018-06-28 ​ | Trejbal slíbil cedule ke vchodu/na vrátnici, napsat novemu spravci ​                                                                                                                                                                                            | Mrkva                        | | 2018-06-28 ​ | Trejbal slíbil cedule ke vchodu/na vrátnici, napsat novemu spravci ​                                                                                                                                                                                            | Mrkva                        |
-| 2018-06-26 ​ | Poda Mrkva jakmile bude zapsany v rejstriku | Mrkva                         +| 2018-06-26 ​ | Zmena sidla - Poda Mrkva jakmile bude zapsany v rejstriku | Mrkva                         | 
-| 2018-06-24 ​ | Myčka na nádobí do kuchyňky - Je potreba zapojit ​                                                                                                                                                                                                  | FIXME  ​+| 2018-07-10 ​ | na Wiki nefungují některé pluginy (opakovane eventy v kalendáři), nekompatibilní s aktuální verzi wiki, nutno fixnout ​                                                                                                                                                             | Sysop                       | 
-| 2018-07-10 ​ | na Wiki nefungují některé pluginy (kalendář),​ nekompatibilní s aktuální verzi wiki, nutno fixnout ​                                                                                                                                                             | Sysop                      | +| 2018-07-10 ​ | Commit pro opravi titulní stránky wiki do gitu                                                                                                                                                                                                                 | Bluebear ​                    ​| ​                   |
-| 2018-07-10 ​ | Commit pro opravi titulní stránky wiki do gitu                                                                                                                                                                                                                 | Bluebear ​                    | +
-| 2018-07-10 ​ | Gauč do silentlabu. ​                                                                                                                                                                                                                                           | Barney ​                      |+
 | 2018-07-10 ​ | Zásuvky vypínatelné břes stav Brmdooru - rozhodnout ktere, natahnout spinanych 12V (nebo open drain a 12V) do rozvadece. Silovinu zapoji Mrkva. Abyssal exportuje GPIO na brmdoore, pripadne lze pouzit JSON status z webu pokud se nechce fyzicke pripojeni. ​ | Rainbof, Jenda, Mrkva        | | 2018-07-10 ​ | Zásuvky vypínatelné břes stav Brmdooru - rozhodnout ktere, natahnout spinanych 12V (nebo open drain a 12V) do rozvadece. Silovinu zapoji Mrkva. Abyssal exportuje GPIO na brmdoore, pripadne lze pouzit JSON status z webu pokud se nechce fyzicke pripojeni. ​ | Rainbof, Jenda, Mrkva        |
-| 2018-11-06 ​ | Vyresit ​nouzove osvetleni + fluorescencni prouzky ​                                                                                                                                                                                                             | Mrkva                        | +| 2018-11-06 ​ | Vyresit fluorescencni prouzky ​                                                                                                                                                                                                             | Mrkva                       ​|
-| 2018-09-04 ​ | Nastavit správně redirecty a canonical, abychom neměli dzoe.brmlab.cz,​ ns.brmlab.cz a další "​parazitní"​ weby                                                                                                                                                   | Jenda                        ​|+
 | 2018-09-15 ​ | vyúčtovat dolní a potom i horní záchod a vystavit futlabu fakturu ​                                                                                                                                                                                             | Mrkva                        | | 2018-09-15 ​ | vyúčtovat dolní a potom i horní záchod a vystavit futlabu fakturu ​                                                                                                                                                                                             | Mrkva                        |
 | 2018-09-16 ​ | Zohnat poriadnu vrtacku (sucasna nezvlada beton v nosnikoch) + vrtaky ​                                                                                                                                                                                         | Mrkva                        | | 2018-09-16 ​ | Zohnat poriadnu vrtacku (sucasna nezvlada beton v nosnikoch) + vrtaky ​                                                                                                                                                                                         | Mrkva                        |
 +| 2019-01-17 | na brmbaru nefunguje vypínání obrazovky a žere to tak proud | FIXME |
 +| 2019-01-21 | Obecně vyřešit dost vysokou spotřebu brmlabu v idle | FIXME |
 </​sortable>​ </​sortable>​
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki