[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
todo [2018/07/13 03:11]
jenda [Aktuální TODO]
todo [2018/07/14 19:19] (current)
jenda - Umýt zbylá okna (i zevnitř), než se k nim nastěhuje překážející nábytek!
Line 21: Line 21:
     * udělat práh mezi HW lab (je v socroomu u plátna)     * udělat práh mezi HW lab (je v socroomu u plátna)
     * naskladnit (do regálů a do skladového systému)     * naskladnit (do regálů a do skladového systému)
 +  - Umýt zbylá okna (i/hlavně zevnitř), než se k nim nastěhuje překážející nábytek!
   - HW lab   - HW lab
     * uklidit HW lab a za čít ho budovat a nastěhovávat (povede Mrkva, Jenda, Pinky, Rainbof)     * uklidit HW lab a za čít ho budovat a nastěhovávat (povede Mrkva, Jenda, Pinky, Rainbof)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki