Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:gygal [2016/03/22 23:13]
gygal
user:gygal [2018/10/17 15:52] (current)
gygal
Line 13: Line 13:
  
  
-* nyní VŠ+* nyní VŠ magisterský program
  
  
-*C,C++,C#,PHP,​Arduino,​ARM,​detektory kovů+*C,C#,Python,PHP 
 +*Arduino,​ARM,​detektory kovů 
 +*Motion capture, videomaping
  
  
Line 35: Line 37:
  
  
-*Celoroční meteorologická stanice s dataloggerem+*Celoroční meteorologická stanice s dataloggerem ​a připojením na internet (web interface)
  
  
Line 44: Line 46:
  
  
 +*SW pro grafické reverzovnání oboustranných plošných spojů ​
  
-**V průběhu:​** 
  
 +* analyzátor důlních plynů (metan a co2)
  
-*Experimentální projekt vývoje lampy určené pro speleologii a montanistiku s výkonem 1500lm 
  
 +**V průběhu:​**
  
-*SW pro grafické reverzovnání oboustranných plošných spojů ​ 
  
 +* Projekt vývoje lampy určené pro speleologii a montanistiku s výkonem 2000 lm
  
 +* DIY powerwall (baterie, řidící elektronika)
  
-**Plánované:​**+Flir kamera založena na flir dev kitu
  
-*Projekt 3D scanneru postaveného na platformě LIDAR+MPPT regulátor pro fotovoltanické systémy s optimalizací pro NiFe a NiCd akumulátory (Do budoucna podpora lion)
  
 +
  
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki