Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:sachy:brmdam [2018/01/02 11:10]
jenda V případě, že se nepodaří investory přesvědčit hned ze začátku ke vstupu do celého projektu, doporučujeme jako technology preview postavit přehradu Suchdol-Bohnice.
user:sachy:brmdam [2018/05/25 15:10]
jenda +budoucí rozvoj, +80 Temelínů
Line 146: Line 146:
  
 ==== Výpočet uložené energie ==== ==== Výpočet uložené energie ====
 +
 +~20000 km^2 s průměrnou hloubkou 100 metrů (nejspíš více) → 2000 km^3 vody ve výšce 100 metrů (nejspíš více) → (2000e12*10*100)/​3.6e3 = 550 TWh = **80 Temelínů** (při akumulaci půl roku)
  
 FIXME, navrhujeme numerickou integraci hmotnosti vody * tíhové zrychlení podle výšky hladiny. FIXME, navrhujeme numerickou integraci hmotnosti vody * tíhové zrychlení podle výšky hladiny.
Line 156: Line 158:
  
 V případě, že se nepodaří investory přesvědčit hned ze začátku ke vstupu do celého projektu, doporučujeme jako technology preview postavit přehradu Suchdol-Bohnice. V případě, že se nepodaří investory přesvědčit hned ze začátku ke vstupu do celého projektu, doporučujeme jako technology preview postavit přehradu Suchdol-Bohnice.
 +
 +==== Budoucí rozvoj ====
 +
 +Pokud se projekt osvědčí, lze pokračovat [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Atlantropa|vypouštěním Středozemního moře]].
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki