Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

project:beats_n_bytes [2020/01/07 21:36] (current)
trimen created
Line 1: Line 1:
 +====== Beats n bytes ======
 +
 +{{template>​infobox|
 +name=Beats n bytes alias Musiclab|
 +image=EDITME|
 +sw=various|
 +hw=various|
 +founder=[[user:​trimen]]|
 +interested=[[user:​tdm]]\\ [[user:​martyet]] \\ [[user:​maxfx]]|
 +status=active
 +}}
 +
 +~~META:
 +status = active
 +&​relation firstimage = :​project:​projectlogo.png
 +
 +Cílem projektu je pravidelné pořádání jam sessions s možností přizvat lidi, kteří se svými zájmy nejsou sto zcela ztotožnit se zájmy brmlabu ale věnují se jimým formám kreativní činnosti, především v hudbě a to jak živém hraní tak v elektronické tvorbě.
 +~~
 +
 +==== BnB Project ====
 +Cílem projektu je pravidelné pořádání jam sessions s možností přizvat lidi, kteří se svými zájmy nejsou sto zcela ztotožnit se zájmy brmlabu ale věnují se jimým formám kreativní činnosti, především v hudbě a to jak živém hraní tak v elektronické tvorbě.
 +
 +V brmlabu v socroomu máme vyčleněný kus prostoru pro hudební nástoje, kdokoliv kdo chce má možnost tyto používat (svědomitě). Aktuálně se každý Pátek pořádají sessions, kterých se pravidelně účastní členové zmínění v aktuální sestavě, mimo to nahodile přicházejí lidé, kteří se o naší činnosti náhodně dozvědí.
 +
 +===Cíle projektu===
 +[TODO]
 +
 +
 +== Kdy ==
 +Každý Pátek po ~18h.
 +
 +== Aktuální sestava ==
 +trimen - basová kytara\\
 +maxfx - akustická a elektrická kytara\\
 +tdm - klávesy\\
 +btr - elektrická kytara
 +
 +== HW ==
 +Korg keyboad - (není pro všeobecné použití)\\ ​
 +basové kytary\\
 +elektrická a akustická kytara\\
 +Základní se bicích \\
 +TE Pocket Operators \\
 +Mixážní pult s kytarovými vstupy\\
 +2x reprobox MACKIE Thump15
 +
 +[TODO] - dopnit foto, cíle, bližší info o hud. stylech.
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki