[[Brmdiving]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:brmdiving [2014/05/24 01:01]
stevko demultiplexing
project:brmdiving [2014/06/06 21:36] (current)
sachy
Line 1: Line 1:
 +====== Brmdiving ======
 +
 +{{template>​infobox|
 +name=Brmdiving|
 +image=brmdiving.png|
 +sw=-|
 +hw=-|
 +founder=[[user:​tomsuch]]|
 +interested=[[user:​specz]]\\ [[user:​pinky]]\\ [[user:​jenda]]\\ [[user:​sachy]]\\ [[user:​da3m0n22]]|
 +status=active
 +}}
 +
 +Výroba HW pro potápěče,​ od komunikátoru po ponorku.
 +
 +===== Komunikátor ​ - návrhy a nápady ​ =====
 +
 +  * RaspberryPi?​
 +  * Vlhkost uvnitř - průhledná krabice, vlhkoměr?
 +  * Zbarvovací silikagel
 +  * Hadice, UTP - pozor, abychom ho nevypustili
 +
 +
 +===== Komunikátor - popis od Tomsucha =====
 +
 +Komunikační systém pro dekompresní stan a jiné vhodné „podvodní“ účely.
 +
 +Systém je tvořen podvodní a pozemní jednotkou které jsou spojeny odpojitelným kabelem.
 +
 +Zprostředkovává několik základních funkcí:
 +
 +  - Obousměrná hlasová komunikace. Přenos ze stanu na povrch aktivní vždy. Přenos z povrchu do stanu aktivní pouze při stisknutí patřičného ovladače na povrchové jednotce. Nastavení hlasitosti řešené tak aby nešel zvukový přenos ze stanu na povrch vypnout úplně.
 +  - Jednosměrný obrazový přenos ze stanu na povrch.
 +  - DMF (DEAD MAN FUSE) V podvodní jednotce je tlačítko které je potřeba jednou za nastavený časový interval stisknout. Pokud se tak nestane je vyvolán alarm. Časový interval se nastavuje na povrchové jednotce. Potřeba stisknout tlačítko je signalizována na podvodní jednotce volitelně buďto opticky, akusticky nebo kombinovaně.
 +  - PB (PANIC BUTTON) Druhé tlačítko integrované v podvodní jednotce určené k okamžitému vyvolání alarmu na povrchu. Alarm se nevypne sám, je potřeba ho anulovat z pozemní jednotky.
 +  - Nasvícení dekompresního stanu. Podvodní jednotka obsahuje osvětlení na bázi LED. Osvětlení je ovladatelné pouze z povrchové jednotky.
 +  - Povrchová jednotka obsahuje funkci časovače/​stopek. Po uplynutí nastaveného času se spustí alarm.
 +  - Celý systém je napájený z akumulátoru v povrchové jednotce. Akumulátor by ho měl udržet minimálně 12 hodin při plném využití.
 +  - Napájení systému se dá podpořit připojením solárních panelů. ​
 +  - Podvodní jednotka má malý záložní akumulátor. Pokud dojde porušení kabelu mezi povrchovou a podvodní jednotkou, začne tento záložní akumulátor nezávisle osvětlovat dekompresní stan a zároveň upozorní potápěče ve stanu na porušení komunikace.
 +
 +==== Technické hlediska ====
 + 
 +
 +  - Povrchová jednotka má podobu kufru typu „PELICASE“.
 +  - Povrchová jednotka je odolná vůči dešti a namočení
 +  - Display a kontrolky na povrchové jednotce musí být dobře čitelné na slunečním světle
 +  - Integrovaný akumulátor olovo-gel bezúdržbový s možností dobíjení za provozu jednotky (ze solárních panelů).
 +  - Každý přepínač na povrchové jednotce má optickou kontrolu stavu kontrolkou aby se přišlo na případné selhání přepínače.
 +  - Povrchová jednotka má integrovaný mikrofon a reproduktor s možností připojení externích sluchátek s mikrofonem
 +  - Povrchová jednotka má konektory výstupu audia, videa pro potřeby externího nahrávání,​ monitoru a tak dále.
 +  - Různé alarmy a akustické upozornění mají různé zvuky poplachu ​
 +
 +==== Možnosti rozšíření ====
 +
 +  - Podvodní jednotka lze v případě potřeby rozšířit o čidlo zatopení, senzor teploty a tlaku
 +  - Povrchová jednotka lze rozšírit o možnost integrovaného AUDIO, VIDEO, TELEMETRICKÉHO nahráváni s ukládáním na flashdisk strčený do USB konektoru na ovládacím panelu. ​
 +
 +Systém je koncipován tak aby byl schopen neustálé samodiagnostiky. Pokud dojde k porušení spojení mezi podvodní a pozemní jednotkou, stejně jako pokles kapacity baterií, porucha některé komponenty systému se pustí alarm pro upozornění operátora.
 +
 +
 +===== DeeperEye =====
 +
 +Podvodní hlubokoponorná jednotka zaznamenávající video, tlak, čas, magnetické pole, 3D rotaci a posun (gyro) a další parametry.
 +
 +Obraz se ukládá na flash disk, parametry do samostatného souboru s timestampy.
 +Z textového souboru se vygeneruje srt synchronizované s videem s možností pustit jako titulky.
 +
 +Přes webový interface je možné data stáhnout a smazat z flashky.
 +
 +V budoucnu hlavni senzorika motorizovane brmponorky.
 +
 +
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki