[[Open CIS]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

project:opencis [2015/09/05 23:51]
severak created
project:opencis [2015/09/05 23:55] (current)
severak fix syntaxe
Line 1: Line 1:
 +===== Open CIS =====
  
 +{{template>​infobox|
 +name=Open CIS|
 +sw=-|
 +hw=-|
 +founder=[[user:​severak]]|
 +status=in progress
 +}}
 +
 +//Na základě Dodatku č. 3 smlouvy mezi společností CHAPS a Ministerstvem dopravy o vedení Celostátního informačního systému o jízdních řádech, dochází od 1.9.2015 ke změnám ve fungování CIS. Mezi hlavní změny patří zveřejňování dat ve formátech umožňující dálkový přístup, kdy budou zveřejňována plně v souladu s novelizovaným zněním příslušných vyhlášek a dalšími relevantními právními předpisy.//​
 +
 +Na ftp://​ftp.cisjr.cz/​ jsou zveřejněny data jízdních řádů, ale zatím nejsou v příliš použitelném formátu pro vyhledávání spojení nebo nějakou analýzu.
 +
 +Jako nejnadějnější se zdají být jízdní řády autobusů, ale jsou rozděleny po dávkách jak přišly od dopravců.
 +
 +==== Cíle projektu ====
 +
 +  * napsat skript a následně importovat data z JŘ do MySQL/​SQLite databáze (agregovat data z jednotlivých dávek)
 +  * napsat nějaké jednoduché webové rozhraní na prohlížení té databáze (obdoba JŘ na zastávce)
 +  * napsat (hodně jednoduchý) vyhledávač spojení ze zastávky A na zastávku B
 +
 +Případně ještě pokud to půjde:
 +
 +  * exportovat databázi do GTFS
 +  * nahrát to do nějakého lepšíhou open-source plánovače a spustit si alternativní IDOS
 +
 +==== Podklady ====
 +
 +  * ftp://​ftp.cisjr.cz/​
 +  * http://​chaps.cz/​cs/​products/​CIS - popis CIS a JDF formátů
 +  * https://​developers.google.com/​transit/​gtfs/​ - specifikace GTFS (Googlí formát na jízdní řády)
 +* https://​github.com/​datastory/​dpp-tramvaje-doris/​tree/​master/​data - stará data PID (hodí se seznam zastávek)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki