Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:prazska_kavarna [2016/11/17 03:06]
ruza Kafkistán
project:prazska_kavarna [2016/11/25 08:38] (current)
ruza ↷ Links adapted because of a move operation
Line 11: Line 11:
 }} }}
  
-Sraz radikální Pražské Kavárny je každé úterý, kromě svátků, v prostorách Brmlab z.s., v 19:00. Plynule navazuje na sraz [[project:​akvarium|Pražské akvárkárny]],​ po odchodu z prostor brmlabu volně přechází do reálné kafkárny.+Sraz radikální Pražské Kavárny je každé úterý, kromě svátků, v prostorách Brmlab z.s., v 19:00. Plynule navazuje na sraz [[project:​akvarium:start|Pražské akvárkárny]],​ po odchodu z prostor brmlabu volně přechází do reálné kafkárny.
  
 Pravidelný program každého setkání je následující:​ Pravidelný program každého setkání je následující:​
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki