Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:sigint [2016/12/07 23:08]
127.0.0.1 external edit
event:sigint [2017/01/01 19:34] (current)
ruza
Line 19: Line 19:
 {{tag>​video}} {{tag>​video}}
  
-==== Program ​==== +===== AKTUÁLNÍ: ​===== 
-=== I. Zpravodajský večer (22.4.2016, 19h) ===+ 
 + 
 +===== PROBĚHLÉ: ===== 
 + 
 +==== I. Zpravodajský večer (22.4.2016, 19h) ====
 **Téma večera: ​ Akustický průzkum** **Téma večera: ​ Akustický průzkum**
  
 **Datum: 22.4.2016** **Datum: 22.4.2016**
  
-** Záznam: ** [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mkv|2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mkv]]+** Záznam: ** 
 + 
 +{{http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mp4}} 
 + 
 +[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mp4|2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mp4]]
  
 Teoretická část (19:00): Teoretická část (19:00):
Line 46: Line 54:
  
  
-=== II. Zpravodajský večer (13.5.2016, 19h) ===+==== II. Zpravodajský večer (13.5.2016, 19h) ====
 **Témata večera: ​ COMINT, GSM, IMSI CATCHER** **Témata večera: ​ COMINT, GSM, IMSI CATCHER**
  
 **Datum: 13.5.2016** **Datum: 13.5.2016**
  
-** Záznam: ** [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mkv|2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mkv]]+** Záznam: ** 
 + 
 +{{http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mp4}} 
 + 
 +[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mp4|2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mp4]]
  
 Teoretická část (19:00): Teoretická část (19:00):
Line 68: Line 80:
  
 Spontánní program + konec (cca 22h) Spontánní program + konec (cca 22h)
 +
 +==== I. Mimořádný Zpravodajský večer (21.12.2016,​ 19h) ====
 +** KYBER-VÁLKA,​ TALINSKÝ MANUÁL, KYBER-OBRANA ČR a Novela z. o Vojenském zpravodajství **
 +
 +Mimořádný zpravodajský večer erudačního charakteru. Narozdíl od předchozích trochu vážnější.
 +Budeme si povídat o Novele zákona o Vojenském zpravodajství. Na obecnější úrovni si pak popovídáme o pojmech jako jsou například Kybernetická bezpečnost,​ Kybernetické válečnictví,​ Talinský manuál .......
 +Po obecném úvodu si rozvineme diskuzi ohledně možných dopadů zmiňované novely a také trošku pobalancujeme potřebu státu bránit se před kyber hrozbami s soukromím a bezpečností běžného občana ....
 +
 +** Záznam: **
 +
 +{{https://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-12-21-zpravodajska-noc-kyberneticka-valka.mp4}}
 +
 +[[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-12-21-zpravodajska-noc-kyberneticka-valka.mp4|2016-12-21-zpravodajska-noc-kyberneticka-valka.mp4]]
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki