Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:sigint [2016/12/16 21:28]
tomsuch [Program]
event:sigint [2017/01/01 19:34] (current)
ruza
Line 20: Line 20:
  
 ===== AKTUÁLNÍ: ===== ===== AKTUÁLNÍ: =====
- 
-=== I. Mimořádný Zpravodajský večer (21.12.2016,​ 19h) === 
-** KYBER-VÁLKA,​ TALINSKÝ MANUÁL, KYBER-OBRANA ČR a Novela z. o Vojenském zpravodajství ** 
- 
-Mimořádný zpravodajský večer erudačního charakteru. Narozdíl od předchozích trochu vážnější. 
-Budeme si povídat o Novele zákona o Vojenském zpravodajství. Na obecnější úrovni si pak popovídáme o pojmech jako jsou například Kybernetická bezpečnost,​ Kybernetické válečnictví,​ Talinský manuál ....... 
-Po obecném úvodu si rozvineme diskuzi ohledně možných dopadů zmiňované novely a také trošku pobalancujeme potřebu státu bránit se před kyber hrozbami s soukromím a bezpečností běžného občana .... 
- 
  
  
 ===== PROBĚHLÉ: ===== ===== PROBĚHLÉ: =====
  
-==== Program ==== +==== I. Zpravodajský večer (22.4.2016, 19h) ====
-=== I. Zpravodajský večer (22.4.2016, 19h) ===+
 **Téma večera: ​ Akustický průzkum** **Téma večera: ​ Akustický průzkum**
  
 **Datum: 22.4.2016** **Datum: 22.4.2016**
  
-** Záznam: ** [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mkv|2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mkv]]+** Záznam: ** 
 + 
 +{{http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mp4}} 
 + 
 +[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mp4|2016-04-22-zpravodajska-noc-akusticky-monitoring.mp4]]
  
 Teoretická část (19:00): Teoretická část (19:00):
Line 59: Line 54:
  
  
-=== II. Zpravodajský večer (13.5.2016, 19h) ===+==== II. Zpravodajský večer (13.5.2016, 19h) ====
 **Témata večera: ​ COMINT, GSM, IMSI CATCHER** **Témata večera: ​ COMINT, GSM, IMSI CATCHER**
  
 **Datum: 13.5.2016** **Datum: 13.5.2016**
  
-** Záznam: ** [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mkv|2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mkv]]+** Záznam: **
  
-Teoretická část (19:00): +{{http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mp4}}
-  - obecně o COMINT +
-  ​etika, zákon a hranice hraní +
-  ​IMSI Catcher ​popis funkce a výroba? +
-  ​útok +
-  ​obrana+
  
-Praktická část (cca 20:00): +[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mp4|2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mp4]]
-  - BOZP +
-  - příprava útoku +
-  - nastavení IMSI Catcheru  +
-  - útok, testování telefonů (pozn. doneste si vlastní zařízení). **UPOZORNENI:​** vzhledem k tomu ze dusledky nekterych provadenych testu na jednotlivych modelech telefonu nejsou v sirsi mire zname, nemuzeme se zarucit ze telefon bude po otestovani pouzitelny jako drive. Neni nasim zamerem vam telefon znefunkcnit,​ avsak je treba abyste si byli vedomi ze zarizeni zapujcujete na otestovani na vlastni riziko. +
-  - detekce útoku  +
- +
-Spontánní program + konec (cca 22h) +
-=== II. Zpravodajský večer (13.5.2016, 19h) === +
-**Témata večera: ​ COMINT, GSM, IMSI CATCHER** +
- +
-**Datum: 13.5.2016** +
- +
-** Záznam: ** [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mkv|2016-05-13-zpravodajska-noc-gsm.mkv]]+
  
 Teoretická část (19:00): Teoretická část (19:00):
Line 104: Line 81:
 Spontánní program + konec (cca 22h) Spontánní program + konec (cca 22h)
  
 +==== I. Mimořádný Zpravodajský večer (21.12.2016,​ 19h) ====
 +** KYBER-VÁLKA,​ TALINSKÝ MANUÁL, KYBER-OBRANA ČR a Novela z. o Vojenském zpravodajství **
  
 +Mimořádný zpravodajský večer erudačního charakteru. Narozdíl od předchozích trochu vážnější.
 +Budeme si povídat o Novele zákona o Vojenském zpravodajství. Na obecnější úrovni si pak popovídáme o pojmech jako jsou například Kybernetická bezpečnost,​ Kybernetické válečnictví,​ Talinský manuál .......
 +Po obecném úvodu si rozvineme diskuzi ohledně možných dopadů zmiňované novely a také trošku pobalancujeme potřebu státu bránit se před kyber hrozbami s soukromím a bezpečností běžného občana ....
  
 +** Záznam: **
  
 +{{https://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-12-21-zpravodajska-noc-kyberneticka-valka.mp4}}
  
-  ​+[[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-12-21-zpravodajska-noc-kyberneticka-valka.mp4|2016-12-21-zpravodajska-noc-kyberneticka-valka.mp4]]
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki