Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:sigint [2016/12/23 13:36]
ruza
event:sigint [2017/01/01 19:34] (current)
ruza
Line 20: Line 20:
  
 ===== AKTUÁLNÍ: ===== ===== AKTUÁLNÍ: =====
- 
-=== I. Mimořádný Zpravodajský večer (21.12.2016,​ 19h) === 
-** KYBER-VÁLKA,​ TALINSKÝ MANUÁL, KYBER-OBRANA ČR a Novela z. o Vojenském zpravodajství ** 
- 
-Mimořádný zpravodajský večer erudačního charakteru. Narozdíl od předchozích trochu vážnější. 
-Budeme si povídat o Novele zákona o Vojenském zpravodajství. Na obecnější úrovni si pak popovídáme o pojmech jako jsou například Kybernetická bezpečnost,​ Kybernetické válečnictví,​ Talinský manuál ....... 
-Po obecném úvodu si rozvineme diskuzi ohledně možných dopadů zmiňované novely a také trošku pobalancujeme potřebu státu bránit se před kyber hrozbami s soukromím a bezpečností běžného občana .... 
- 
  
  
 ===== PROBĚHLÉ: ===== ===== PROBĚHLÉ: =====
  
-==== Program ==== +==== I. Zpravodajský večer (22.4.2016, 19h) ====
-=== I. Zpravodajský večer (22.4.2016, 19h) ===+
 **Téma večera: ​ Akustický průzkum** **Téma večera: ​ Akustický průzkum**
  
Line 63: Line 54:
  
  
-=== II. Zpravodajský večer (13.5.2016, 19h) ===+==== II. Zpravodajský večer (13.5.2016, 19h) ====
 **Témata večera: ​ COMINT, GSM, IMSI CATCHER** **Témata večera: ​ COMINT, GSM, IMSI CATCHER**
  
Line 90: Line 81:
 Spontánní program + konec (cca 22h) Spontánní program + konec (cca 22h)
  
-  ​+==== I. Mimořádný Zpravodajský večer (21.12.2016,​ 19h) ==== 
 +** KYBER-VÁLKA,​ TALINSKÝ MANUÁL, KYBER-OBRANA ČR a Novela z. o Vojenském zpravodajství ** 
 + 
 +Mimořádný zpravodajský večer erudačního charakteru. Narozdíl od předchozích trochu vážnější. 
 +Budeme si povídat o Novele zákona o Vojenském zpravodajství. Na obecnější úrovni si pak popovídáme o pojmech jako jsou například Kybernetická bezpečnost,​ Kybernetické válečnictví,​ Talinský manuál ....... 
 +Po obecném úvodu si rozvineme diskuzi ohledně možných dopadů zmiňované novely a také trošku pobalancujeme potřebu státu bránit se před kyber hrozbami s soukromím a bezpečností běžného občana .... 
 + 
 +** Záznam: ** 
 + 
 +{{https://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-12-21-zpravodajska-noc-kyberneticka-valka.mp4}} 
 + 
 +[[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​2016-12-21-zpravodajska-noc-kyberneticka-valka.mp4|2016-12-21-zpravodajska-noc-kyberneticka-valka.mp4]]
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki