[[Place]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
place [2020/06/29 15:17]
malanius [Place]
place [2022/01/06 18:30] (current)
sachy zelene -> sede dvere
Line 11: Line 11:
 brmlab moved on March 25th 2018, currently we are in the process of rebuilding our glorious hackerspace. ​ Feel free to drop by, but do not expect a completely finished hackerspace yet. brmlab moved on March 25th 2018, currently we are in the process of rebuilding our glorious hackerspace. ​ Feel free to drop by, but do not expect a completely finished hackerspace yet.
  
-<note tip>In case of trouble, try calling +420 **608 801 582** (gsm phone in brmlab). - suspended.+<note tip>In case of trouble, try calling +420 **608 801 582** (gsm phone in brmlab).
 </​note>​ </​note>​
  
Line 21: Line 21:
  
 ==== EN ==== ==== EN ====
-  - use white sliding gate <​del>​labeled //​eclipse//</​del> ​on the intersection of //Na Třebešíně//​ a //Pod Kapličkou//​ +  - use white sliding gate on the intersection of //Na Třebešíně//​ a //Pod Kapličkou//​ 
-  - go straight ​(downhilland then right +  - go straight downhill and then right by the trees to the parking lot 
-  - use the green door (with small brmlab ​sticker) to enter the building, then use the left staircase to go to the 2nd floor. In case the doors are locked, use the bell +  - use the gray door (with brmlab ​poster) to enter the building ​and go to the 2nd floor (brmlab signs everywhere). In case the doors are locked, use the bell 
-  - brmlab is on the left (again, sticker ​on the door), [[https://​futlab.cc/​|futlab]] is on the right+  - brmlab is on the left (lot of stickers ​on the door), [[https://​futlab.cc/​|futlab]] is on the right
  
 Members can get inside anytime using their key (for the door below) and [[:​project:​brmdoor|RFID card]]. Non-members need to get help from someone inside. (100% chance on Tuesday evenings, about 75% other evenings (less during the holidays)). Members can get inside anytime using their key (for the door below) and [[:​project:​brmdoor|RFID card]]. Non-members need to get help from someone inside. (100% chance on Tuesday evenings, about 75% other evenings (less during the holidays)).
  
-<note important>​There are multiple gates to the premises, but as the area is divided between multiple companies who don't allow free passing, you *must* use the //eclipse// gate (you will reach a fence if you try to enter through any other gate - sorry for that).</​note> ​+<note important>​There are multiple gates to the premises, but as the area is divided between multiple companies who don't allow free passing, you *must* use the //FosterFacility - Perfect Storage// gate (you will reach a fence if you try to enter through any other gate - sorry for that).</​note> ​
  
 ==== CZ ==== ==== CZ ====
-  - na křižovatce ulic Na Třebešíně a Pod Kapličkou vlezeme ​bílou posuvnou ​bránou do areálu ​<​del>​zřetelně označeného //​eclipse//</​del>​ +  - na křižovatce ulic Na Třebešíně a Pod Kapličkou vlezeme bránou do areálu 
-  - sejdeme z kopečka a pod kopečkem se dáme doprava +  - sejdeme z kopečka a pod kopečkem se dáme doprava ​okolo krovi k parkovisti 
-  - zelenými ​dveřmi (s malou nálepkou ​brmlab) dovnitř, nalevo je schodiště,​ vylezeme do 2. patra. Pokud jsou dveře zamčené, použijeme zvonek +  - sedymi ​dveřmi (s A4 posterem ​brmlab) dovnitř, nalevo je schodiště,​ vylezeme do 2. patra. Pokud jsou dveře zamčené, použijeme zvonek 
-  - brmlab je po levé straně (opět nálepka ​na dveřích), po pravé straně je [[https://​futlab.cc/​|futlab]]+  - brmlab je po levé straně (spousta nálepek ​na dveřích), po pravé straně je [[https://​futlab.cc/​|futlab]]
  
 Jsi-li člen, dostaneš se dovnitř pomocí klíče (pro spodní dveře) a [[:​project:​brmdoor|RFID karty]]. Nejsi-li člen, je třeba pomoc někoho zevnitř. ​ 100% šanci máš v úterý večer, jiné večery cca 75% (o prázdninách méně), dopoledne leda když ještě někdo nestihl jít spát... Jsi-li člen, dostaneš se dovnitř pomocí klíče (pro spodní dveře) a [[:​project:​brmdoor|RFID karty]]. Nejsi-li člen, je třeba pomoc někoho zevnitř. ​ 100% šanci máš v úterý večer, jiné večery cca 75% (o prázdninách méně), dopoledne leda když ještě někdo nestihl jít spát...
  
-<note important>​Do areálu vede několik vchodů a vjezdů, ale protože je rozdělen mezi několik společností,​ které neumožňují průchod mezi sebou, *musíte* použít bránu <​del>//​eclipse//</​del>​ - všemi ostatními cestami narazíte na plot, bohužel.</​note> ​+<note important>​Do areálu vede několik vchodů a vjezdů, ale protože je rozdělen mezi několik společností,​ které neumožňují průchod mezi sebou, *musíte* použít bránu <​del>//​Foster Facility / Perfect Storage//</​del>​ - všemi ostatními cestami narazíte na plot, bohužel.</​note> ​
  
 ===== Public transport ===== ===== Public transport =====
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki