Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:makeathon:start [2020/11/22 22:57]
gribaart
project:makeathon:start [2020/11/23 12:51] (current)
gribaart
Line 1: Line 1:
-====== ​POKOJE 2020 : Stay Home Edition ====== +====== ​MAKETHON POD KAPLIČKOU ======
-{{:​project:​pokoj2020:​pokoje_opencall-ig-post-1.png?​direct&​400|}} +
- +
-Architektura,​ volné umění a design pod jednou střechou – to je výstava mladého umění Pokoje. Přehlídka tvorby studentů vysokých uměleckých škol z celé České republiky každoročně oživuje domy v centru Prahy, pro jejichž prostory vytvářejí účastníci vždy vlastní specifické umělecké projekty. Pokoje jsou zároveň jedinečným celorepublikovým setkáním, které iniciuje výměnu myšlenek i přístupů začínajících umělců.  +
- +
-Vzhledem ke složité situaci, ve které se v současnosti všichni nacházíme,​ jsme se rozhodli po dlouhé úvaze Přehlídku mladého umění Pokoje uspořádat i letos, ovšem ve zcela jiném formátu. Analogicky k názvu přehlídky a s respektem k doporučenému sociálnímu distancingu jsme v rámci Pokojů 2020 vyzvali studenty vysokých uměleckých škol k využití svých vlastních pokojů či ateliérů pro realizaci site-specific instalací či performativních vystoupení. Přihlášené projekty si budete moci prohlédnout na těchto webových stránkách od 7. do 20. prosince. +
- +
-Pokoje 2020 se konají pod záštitou Fakulty Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. +
- +
-===== POKOJ Č. 20 ===== +
-**Název: SEKUNDÁRNOST** +
- +
-**Místo: Hackerspace Brmlab, Praha** +
- +
-Naším cílem bylo vytvořit umělecké předměty s využitím odpadu z dílen pod Kaplichkou 20. +
- +
-{{ :​project:​pokoj2020:​pokoj.mp4 |}} +
- +
- +
-**UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM :: GRAFÍCKY DESIGN 1 :: Alisa Miroshnichenko** +
- +
-**ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI  ::  MULTIMEDIA :: Dinara Kurmakajeva** +
- +
-**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE :: SOFTWAROVÉ INZENÝRSTVÍ A TECHNOLOGIE :: Artem Gribanov** +
- +
- +
-{{:​project:​pokoj2020:​pokoj00.jpg?​600|}} +
- +
- +
-Život produkuje toxiny, které ho ničí. +
-Umělecké ateliéry produkují při vytváření umění odpadky. +
- +
-Zkoumám téma smysluplné spotřeby při tvorbě a recyklaci materiálů umění pro arteterapii v hospicích. +
- +
-Cílem bylo jasně poukázat na to, že dílenský odpad může být zdrojem inspirace a může být novým prostředkem pro vyjadřování myšlenek. +
- +
-Vzhledem k tomu, že se odpad generuje po celou dobu, může to být trvalá praxe pro městské umělecké komunity a místní hospice. +
- +
-{{:​project:​pokoj2020:​pokoj.jpg?​600|}} +
  
  
 +( Návrh projektu na inter institucionální spolupráce )
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki