This is an old revision of the document!


Rozbytá skleněná puklice

Fail: Jenda nedopatřením rozsekal skleněnou puklici na pánvičku. Nutno poznamenat že byla dost nevhodně umístěná

Rešení: Po dohodě Jendpa puklici hradí poté co ji někdo koupí. Nákup zajistí Pinky (ježto je pánev i puklice jeho a je v Brmu jen dlouhodobě zapůjčená).

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki