Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2016/09/26 19:42]
pinky
start [2018/07/07 12:47] (current)
bluebear [EN] Updated the hackerspace location.
Line 1: Line 1:
-====== Rozbytá skleněná puklice ======+~~NOCACHE~~ ~~NOTOC~~
  
-{{tag>​open}}+====== Hackerspace Prague ======
  
-FailJenda nedopatřením rozsekal skleněnou puklici ​na pánvičkuNutno poznamenat ​že byla dost nevhodně umístěná+===== CZ ===== 
 +[[http://​gallery.johny.sk/​brmopen/​IMG_9214|{{ :​brmlab-blue.jpg?​130&​nolink|}}]] 
 + 
 +[[http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​5540406215/​in/​set-72157626302310546/​ |{{ :​brmeins-hacking.jpg?​130&​nolink|}}]] 
 + 
 +Jsme skupina lidí, které baví přemýšlet, zkoumat, jak věci fungují, a vytvářet věci nové - ať se jedná o programy, roboty, stratosférické balony, geny či kvantovou mechaniku. Proto jsme v Praze založili [[wpcs>​hackerspace]] **brmlab** - fyzické místo, kde se můžeme ve svém volném čase setkávat a společně přemýšlet,​ pracovat a vyrábět zajímavé věci, nebo třeba dělat přednášky a představovat ostatním ​naše výsledky. 
 + 
 +Pustili jsme se do toho 22. 6. 2010, od října 2010 jsme měli vlastní prostory v budově Orco na Vltavské, a když pak koncem roku 2017 začala v budově rekonstrukce,​ přestěhovali jsme se do nových prostor v budově [[https://​www.google.com/​maps/​place/​brmlab/​@50.0834331,​14.4779728,​17z|Eclipse]],​ kde nás můžete najít dnes. 
 + 
 +Zároveň rozhodně nezahálíme - [[project/​start|pilně pracujeme]] na spoustě projektů, pravidelně [[meetups|se scházíme]],​ [[event/​start|organizujeme přednášky a akce]], a hlavně děláme [[http://​soup.brmlab.cz/​|spoustu bláznivých věcí]]! 
 + 
 +Vřele uvítáme jakoukoliv pomoc, ať už nám můžete s něčím poradit či naučit, [[equipment/​wishlist|přebývá vám]] nějaká elektronika nebo hardware, nebo byste nás rádi [[sponsorship|podpořili finančně]]. Zvláště však uvítáme jakékoliv **[[join|nové zájemce]]** o našprojekty a komunitu - není důležité,​ co všechno již umíte, počítá se hlavně chuť se učit //teď//, tvořit, stavět a vynalézat! Stačí se zastavit na nejbližším [[meetups|meetupu]],​ přihlásit se na [[lists|š mailing list]] nebo mrknout na náš IRC kanál [[https://​brmlab.cz/​chat]]. 
 + 
 +[[http://​picasaweb.google.com/​113432766993725789494/​BrmlabNaRobotour2010#​5518195641779117682|{{:​roborovne.jpg?​nolink&​130 |}}]]  
 +{{:​brmlab_hacker.jpg?​65&​nolink&​ |}} 
 +Většina informací na této wiki je v angličtině - z části jsme tak zvyklí komunikovat,​ z části to vychází ze silného ducha mezinárodní spolupráce mezi hackerspacy po celém světě. Doufáme, že většině informací porozumíte,​ i pokud v angličtině nejste pevně kovaní. Nebojte se editovat i nejste-li si jisti gramatikou, budete-li psát česky, také to není žádná tragédie - případně Vám rádi pomůžeme třeba na IRC! 
 + 
 +~~CL~~ 
 +===== EN ===== 
 +[[http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​5239957850/​in/​set-72157625545923100|{{:​ brmtalk-terezka.jpg?​nolink&​130 |}}]] 
 + 
 +**brmlab** is the first Czech [[wp>​Hackerspace]] - a place to meet and hack for all people interested in computers, electronics,​ science, digital art and inventing stuff in general! 
 + 
 +We started our efforts on June 22, 2010 and hack at a real place since October 2010. We spent many happy days in the Orco building, and when it was closed for renovations in 2017, we moved to the [[https://​www.google.com/​maps/​place/​brmlab/​@50.0834331,​14.4779728,​17z|Eclipse]] building. 
 + 
 +We are [[project/​start|working on many projects]], [[meetups|meeting regularly]],​ [[event/​start|organizing lectures and events]], and of course, [[http://​soup.brmlab.cz/​|having fun in the process]]! 
 + 
 +[[http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​5254341890/​|{{ :​brmlab-laser.jpg?​nolink&​130|}}]]  
 +[[http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​5540405721/​in/​set-72157626302310546/​|{{ :​brmeins-reprap.jpg?​nolink&​145|}}]] 
 + 
 +Please join us if you are interested! We need your help, no matter if you are a skilled elite hacker or humble student who feels inexperienced but wants to learn stuff - everyone enthusiastic about technology in any form is welcome! To **[[join|get involved]]**,​ just stop by at the [[meetups|next meetup]]; you will be welcome to follow our [[lists|mailing lists]] or visit the [[http://​webchat.freenode.net/?​nick=brm...&​channels=brmlab&​prompt=1|IRC channel]]. 
 + 
 +~~CL~~ 
 +---- 
 +{{page>​meetups#​next_meetup}} 
 + 
 +====== Projects ====== 
 +.. on [[project:​start|Projects list]] webpage prepared.
  
-Rešení: Po dohodě Jendpa puklici hradí poté co ji někdo koupí. Nákup zajistí Pinky (ježto je pánev i puklice jeho a je v Brmu jen dlouhodobě zapůjčená). 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki