This is an old revision of the document!


Rozbytá skleněná puklice

Template infobox not found. [Click here to create it]

Popis

Jenda nedopatřením rozsekal skleněnou puklici na pánvičku. Nutno poznamenat že byla dost nevhodně umístěná

Řešení

Jenda se zavázal že puklici hradí poté co ji někdo koupí. Nákup zajistí Pinky (pánev i puklice jsou jeho a jsou v Brmu jen dlouhodobě zapůjčené).

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki